Välkommen till

logga
Om Top Cat

Hem

Om Katter

Uppfödare


Top Cat Club
c/o Michael Edström
Bråviksvägen 29, 3 tr
120 52 Årsta

Telefon: 08-722 77 43
073-64 89 854

Postgiro: 26 89 69 - 3

MedlemskapBli medlem du också!

Som medlem i Top Cat Club erhåller du förbundstidningen Våra Katter och tillgång till ett aktivt föreningsliv. För alla medlemmar är det gratis att annonsera kattungar, avelshanar och omplaceringar på Top Cat Clubs hemsida.

Medlemskap i Top Cat Club kostar för huvudmedlem 350 kronor per år, för familjemedlem 150 kronor och betalas in på Top Cat Clubs postgiro.

Medlemskap som tecknas från och med den 1 oktober gäller även hela nästkommande år.

Uppfödare kan anmäla kattungeköpare som medlem i Top Cat Club och betalar 200 kronor för denne under det första året. I denna avgift ingår förbundstidningen Våra Katter liksom ett fullt medlemskap. Under det andra året gäller full medlemsavgift för kattungeköparen om denne önskar kvarstå som medlem.

Märk inbetalningen "Medlemskap" och uppge namn, fullständig adress, telefonnummer, mobilnummer, e-post och eventuellt stamnamn.

Postgiro: 26 89 69 - 3

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

E-post:
kontakt@topcat.nu

Tänk på att meddela klubben om du byter namn, adress, e-postadress eller telefonnummer. Då riskerar du inte att missa någon information som skickas ut eller att inte få tidningen Våra Katter.

Om du vill ändra dina uppgifter på klubbens hemsida skickar du även ett mail till webmaster på webmaster@topcat.nu