Välkommen till

logga
Om Top Cat

Hem

Om Katter

Uppfödare


Top Cat Club
c/o Michael Edström
Bråviksvägen 29, 3 tr
120 52 Årsta

Telefon: 08-722 77 43
073-64 89 854

Postgiro: 26 89 69 - 3

Registrering genom Top Cat Club


All hantering rörande
- stamnamnsansökan
- registreringsanmälan


Michael Edström
Bråviksvägen 29, 3 tr
120 52 Årsta
08-722 77 43
073-648 98 54

michael@topcat.nu

Kvittokopia måste alltid bifogas registreringsanmälan på kull.

Registreringsanmälan (endast själva anmälan) skickas i två exemplar.

För hanen ska testikelintyg skickas med anmälan.

För båda föräldradjuren gäller att navelbråcksfrihetsintyg samt intyg om ID-märkning ska medfölja registreringsanmälan.

Har katterna tidigare använts i avel behöver inte dessa intyg sändas in med registreringen. Observera att själva registeringsanmälan ändå alltid sänds i två exemplar!

Om katterna är använda i avel tidigare men du inte skickat in intyg på ID-märkning till SVERAK måste du skicka med det för att kullen ska kunna registreras.

Om en kattunge ska belägga med avelsförbud måste ett veterinärintyg på defekt bifogas.


SVERAKs latkatt vid registrering av kattkull finns här